Dobrý deň, oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK ) plánuje začať v piatok  20.09.2019 o 10:00 hod. opravu vozovky a chodníka + zastávky MHD na ulici  Dvojkrížna – MČ Vrakuňa v úseku od Čiližskej po Kazanskú ulicu  smer Odeská ulica / Most pri Bratislave /- 2 jazdné pruhy. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je  08.11.2019 do 24:00 hod.

 • Oprava spočíva v odfrézovaní a znova položení ložnej a obrusnej vrstvy vozovky hrúbky  120 mm – cca 9 850 m2 komunikácie
 • pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje v oboch smeroch dĺžka opravy cca 825 m jazdného pruhu
 • v odfrézovaní a znova položení krytu chodníka hrúbky 40 mm – cca 1 800 m2
 • lokálna oprava betónovej prídlažby
 • debarierizácia existujúcich priechodov pre chodcov
 • výšková úprava, prípadne výmena poškodených, kamenných a cestných obrubníkov
 • výšková úprava – výmena uličných vpustov
 •  výšková uprava vývodu IS
 •  oprava 2 zastávok MHD – výmena živičného krytu za cestný betón a osadenie kaselského obrubníka
 •  oprava betónového nájazdu /klin/ na zastávku MHD
 • premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

 

Odkaz na mapu (Google)

 

Ďakujeme za pochopenie!

X