Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 6 VZN  č.2/2017  MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú   veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch :

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach umiestnené v daný deň do 11:00 o odvezený na druhý deň o 7:00 podľa aktuálnej dopravnej situácie :

 

Dňa 28.10. pondelok

Platanová ul.- Priehradná ul.

Arménska ul. – Podunajská ul.

Malodunajská ul.9

 

Dňa 29.10. utorok

Vŕbová

Jedľová

Jedľová ul.2 – roh

 

Dňa 30.10. streda

Píniová 14

Brezová 5/A

Hradská ul.122 – Estónska parkovisko

 

Dňa 4.11. pondelok

Priehradná ul.- Hradská ul.

Šípová ul.

Železničná ul.5

 

Dňa 5.11. utorok

Rajčianska ul.8

Toplianska ul.2

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

 

Dňa 6.11. streda

Toryská ul.22 – Bodvianska ul.

Rajčianska ul.28-32

Toryská ul.21

 

Dňa 7.11. štvrtok

Hrušovská ul.- Marhuľová ul.

Stavbárska ul.38 pri trafostanici

Dňa 11.11. pondelok

Čiližská ul.2

Čiližská ul.26

Hradská ul.87 – roh Stavbárska ul.

 

Dňa 12.11. utorok

Kríková ul.7

Rajecká ul.2

Stavbárska ul.52 pri Talline

 

Dňa 13.11. streda

Anízová ul.

Podpriehradná ul.

Majerská za koľajnicami – záhrady

 

Dňa 14.11. štvrtok

Rajecká ul.16

Bučinová ul.16

Poľnohospodárska ul.22

 

Dňa 18.11. pondelok

Slatinská ul.20

Žitavská ul.2 z boku pri garážach

Vážska ul.za Žitavou

 

Dňa 19.11. utorok

Rebarborová ul.51

Železničná ul. parkovisko pri zberných surovinách

Priehradná ul. – Tymianová ul.

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad.

Kontajner slúži pre  objemný odpad zo spoločných priestorov  obytných  domov a zelený odpad.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu a na www.vrakunak.sk.

Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

X