Informácia o začatí správneho konania o výrube 3 ks smreku v súkromnej záhrade

X