Vážení občania, oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje od 38. do cc 44. týždňa 2019  opravovať Dvojkrížnu ulicu v MČ Vrakuňa v úseku od Čiližskej po Kazanskú ulicu obojsmerne. V súčasnosti je pripravovaný projekt organizácie dopravy, v ktorom bude navrhnutý najoptimálnejšie spôsob riešenia dočasného obmedzenia dopravy a najmä dopad na MHD. Po je schválení Vám ho zašleme.

 

  • celkovo sa jedná o opravu takmer  9850  m2 komunikácie, opravu  1800 m2 chodníka a opravu dvoch zastávok MHD v uvedenom úseku.
  • oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (12cm) a položení nového asfaltového krytu, opravu krytu chodníka a realizáciu 2 betónových zastávok MHD
  • premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

 

O presnom termíne opravy Vás budeme ešte informovať. Za pochopenie ďakujeme.

X