Stavebné úpray v byte č.7 na obytnom panelovom dome Vážska u.č.15 v Bratislave, Pruskavec

X