Rozhodnutie z 27. 8. 2019 – dodatočné povolenie stavby Zasklenie terasy Podunajská 56/B pre stavebníčku Ing. Mária Kubičeková

X