OÚ BA: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice – Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby a nariadenie ústneho konania

X