Zmena organizácie dopravy na križovatke Uzbecká-Vrakunská (pri Lidli)

Správca komunikácie Magistrát hlavného mesta zrealizoval úpravu predmetnej križovatky z dôvodu plynulejšieho prejazdu MHD po zastávku Komárovská a ďalej. Zvažujú úpravy ostrovčekov a ďalšie opatrenia – budú Vás o nich informovať vopred.

Magistrát potrebuje nejaký čas na vyhodnotenie novej organizácie dopravy. Septembre sú vždy zlé a nesúvisí to s novým buspruhom. Pri danom počte áut a lieviku, ktorý sa tam vytvára, nie je možné bez ďalších opatrení zabezpečiť plynulý prejazd MHD.

Riadenie v svetelnej signalizácii ešte nefunguje na 100 % správne a bude sa dolaďovať v priebehu septembra.

V prílohe zverejňujeme dva podklady.

Jazdná doba na úseku Toryská – Komárovská (linky 201, 202) – jeseň 2014

Križovatka Vrakunská-Uzbecká  

Magistrát hlavného mesta sa snaží vytvoriť podmienky pre rýchlejšie sprejazdnenie jednotlivých komunikácii s prioritou pre MHD a prípadne otázky a pripomienky adresujte na Magistrát hlavného mesta alebo na mestskú časť a my ich prepošleme.

 

X