Mestská časť Bratislava-Vrakuňa otvára v školskom roku 2019/2020 krúžky:

Keramický – deti a dospelí

Výtvarný – deti a dospelí

Tanečný – Sedmokráska, dramatický krúžok Rarášok

Gitara a klavír

Cvičenie Čhi – kung

 

Pondelok:od 9.00 – 18.00 hod.
Utorok:od 10.00 – 17.00 hod.
Streda: od 9.00 – 18.00 hod.
Štvrtok:od 10.00 – 16.00 hod.
Piatok:od 8.00 – 12.00 hod.

 

Zápisy sa konajú na Miestnom úrade Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7  v dňoch od 2.9. – 14.9.2019.

X