Prehľad imisnej situácie za júl 2019 od spoločnosti Slovnaft a.s.

X