Oznámenie daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32. Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.

X