Základná škola, Bratislava-Vrakuňa
Miesto výkonu práce: Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 26.8.2019
Rozsah úväzku: 100%
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie.

Adresa školy
Základná škola
Železničná 14
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zszelba.sk
0245247964, 0245247092

Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Macháčová
02/45247092

X