Dňa 7.8.2019 mestská časť Bratislava-Vrakuňa otvára nový zberný dvor na Majerskej ulici / na konci  ulice mimo zastavaného územia / , ktorý nahradí zberný dvor na Ráztočnej ulici. Na nový  zberný zber môžu občania nosiť všetky komodity odpadu, ktorý nosili na Ráztočnú ul. :

  • Biologicky rozložiteľný odpad (rastlinný odpad, konáre)
  • Objemný odpad (nábytok)
  • Drevo
  • Papier a lepenka
  • Sklo
  • Plasty
  • oleje

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – Piatok: 10.00 – 12.30 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 13.00 hod.
Nedeľa : zatvorené

V čase od 7.8. 2019 do 10.8. 2019 môžu občania Vrakune odovzdávať na zbernom dvore Ráztočná ul.  len biologicky rozložiteľný , tzv. zelený odpad.

Po tomto termíne bude areál na Ráztočnej pre verejnosť uzavretý.

X