Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta SR, Bratislavy.

celý dokument

X