Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta SR, Bratislavy od 19.07.2019 od 09:00 do odvolania.

celý dokument

X