Naplánovaná uzávierka cesty Podunajske Biskupice – Most pri Bratislave

Od soboty 20.júla do 21.júla 2019 je naplánovaná uzávierka cesty III/1030 medzi Podunajskými Biskupicami a Mostom pri Bratislave z dôvodu pokládky obrusných vrstiev vozovky a trvalého dopravného značenia na kruhovom objazde Odeská, ktorý je súčasťou obchvatu Mosta pri Bratislave. Obchádzková trasa bude značená prenosným dopravným značením. Ďakujeme za pochopenie

X