Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Kučera, Varga, Edelmann

X