Pozvánka na verejné prerokovanie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

parkovanie

Vážení občania,

v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vypracovalo hlavné mesto návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorý si môžete prezrieť tu: Návrh VZN hlavného mesta, Základné tézy parkovacej politiky

Vzhľadom na uvedené Vás pozývame na verejné prerokovanie tejto aktuálnej témy dňa 6.5.2019 o 18:00 hodine v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici 27/B. Parkovaciu politiku prídu predstaviť zástupcovia hlavného mesta SR Bratislava, ako aj odborníci, ktorí návrh parkovacej politiky pripravovali. Za mestskú časť za diskusie zúčastnia starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc a poslanci miestneho zastupiteľstva.

X