Tlačová správa: Odvoz odpadu v Bratislave bude počas Veľkej noci realizovaný v upravenom režime

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) aj v tomto roku zabezpečí odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov. Odvozy sa však budú vykonávať v upravenom režime.

Na Veľký piatok 19.4.2019, v sobotu 20.4.2019 a v dňoch 23.4. – 27.4.2019 (utorok – sobota), bude odvoz odpadu v Bratislave prebiehať bez zmeny, podľa harmonogramu.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu z hnedých zberných nádob nebude vykonaný na Veľkonočný pondelok 22.4.2019. Náhradné odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú prebiehať nasledovne:

  • Zmesový komunálny odpad z rodinných domov – v utorok 23.4.2019.

  • Bioodpad z hnedých zberných nádob – v stredu 24.4.2019.

  • Odvoz odpadu z bytových domov – v termínoch 20.4. – 27.4.2019.

 

Všetky náhradné odvozy odpadu za Veľkonočný pondelok budú ukončené najneskôr do soboty 27.4.2019.

Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby svoje hnedé a čierne nádoby vyložili večer pred plánovaným odvozom odpadu a ponechali ich sprístupnené do vyprázdnenia.

Zberný dvor na Starej Ivánskej ceste 2 bude zatvorený na Veľký piatok 19.4. aj na Veľkonočný pondelok 22.4. V sobotu 20.4. bude zberný dvor otvorený bez zmeny, od 8.00 do 18.00 hod. Zberný dvor v Rači bude otvorený bez zmien, podľa harmonogramu.

Zákaznícke centrum bude zatvorené na Veľkonočný pondelok. Na Veľký piatok bude dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk v čase 7.00 – 12.00 hod.

Podrobné informácie je možné nájsť aj v tabuľke Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov (viď. Príloha tlačovej správy).

V tomto roku spoločnosť OLO pripravila pre obyvateľov novinku. Náhradný odvoz za Veľkonočný pondelok si môžu zistiť priamo na www.olo.sk prostredníctvom aplikácie „Zistite si náhradný odvoz za Veľkonočný pondelok.“

Pozor na falošných smetiarov, pracovníkov OLO spoznáte podľa sivo – oranžových uniforiem

Nielen vo všedný deň, ale aj v čase vrcholiacich príprav na veľkonočné sviatky, sa o zber komunálneho odpadu v Bratislave starajú pracovníci spoločnosti OLO. Od pondelka do soboty vyráža do ulíc Bratislavy denne 56 posádok, ktoré odvážajú zmesový aj triedený odpad. Týždenne vykonajú takmer 80 000 odvozov a každá posádka vyprázdni denne v priemere 280 – 300 zberných nádob. Ich práca nie je jednoduchá. Je to práca za každého počasia, častokrát v zložitých situáciách a vykonávajú ju veľmi zodpovedne. Dobré meno našich pracovníkov, sa však najmä pred sviatkami, snažia pokaziť takzvaní falošní smetiari – vinšovníci, oblečení vo falošných uniformách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú pozornosť. Spoločnosť OLO sa od týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozorňujeme, že naši pracovníci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary. Našich pracovníkov spoznáte podľa sivo – oranžových uniforiem s logom OLO. Tie sú zladené s farbou zberového vozidla a zároveň aj so samotným logom našej spoločnosti.

V prípade, že falošných smetiarov stretnete, nič im nedávajte a informujte, prosím, naše Zákaznícke centrum telefonicky na 02/50 110 111 alebo e-mailom na podnety@olo.sk. Pomôžte nám ich identifikovať fotografiou, prípadne identifikáciou automobilu, ktorým sa priviezli.

Spoločnosť OLO želá všetkým obyvateľom Bratislavy krásne a pokojné veľkonočné sviatky.

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Dátum

Deň

Zákaznícke centrum

Odvoz zmesového komunálneho, triedeného odpadu a bioodpadu z hnedých nádob

Zberný dvor, Stará Ivánska cesta 2

19.4.2019

Veľký piatok

7.00 – 12.00*

podľa harmonogramu

zatvorený

20.4.2019

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

21.4.2019

nedeľa

zatvorené

nerealizuje sa

zatvorený

22.4.2019

Veľkonočný pondelok

zatvorené

odvoz odpadu nebude vykonaný

rodinné domy: náhradné odvozy zmesového komunálneho odpadu budú vykonané v utorok 23.4.2019

rodinné domy: náhradné odvozy bioodpadu z hnedých nádob budú vykonané v stredu 24.4.2019

bytové domy: náhradné odvozy odpadu budú vykonané v termíne 20.4. – 27.4.2019

zatvorený

23.4.2019

utorok

7.00 – 16.00

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

24.4.2019

streda

7.00 – 16.00

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

25.4.2019

štvrtok

7.00 – 16.00

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

26.4.2019

piatok

7.00 – 16.00

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

27.4.2019

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8.00 – 18.00

*Zákaznícke centrum zabezpečuje výlučne telefonické a e-mailové vybavenie požiadaviek od 7.00 do 12.00.

OLO Spravodaj – celý dokument

X