Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2019 vo Vrakuni sú známe

Vrakunčania sa zapojili do hlasovania o využití 20 000 EUR z Občianskeho rozpočtu v štyroch základných kategóriách. Do hlasovania sa tento rok zapojilo rekordných 1 190 obyvateľov. Hlasovanie prebehlo cez online formulár na oficiálnej stránke mestskej časti. Realizáciu projektov zabezpečí mestská časť postupne v mesiacoch od mája do augusta. Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom Vrakune spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

 

Víťaznými projektmi Občianskeho rozpočtu na rok 2019 sú:
V kategórii Sociálne veci

  • Audiovizuálna technika do klubu dôchodcov Malý Dunaj 459 hlasov
  • Výlet pre rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 401 hlasov

V kategórii Kultúra

  • Stredoveké oslavy založenia Vrakune 430 hlasov
  • Revitalizácia detského kútika v Miestnej knižnici Vrakuňa 389 hlasov

V kategórii Šport

  • Vráťme deti na ihriská (malí hokejbalisti) 477 hlasov
  • Vrakunská jedenástka 2019 303 hlasov

V kategórii Životné prostredie

  • Oplotenie ihriska Kríková 418 hlasov
  • Psie toalety 406 hlasov

Kompletné výsledky hlasovania za jednotlivé návrhy vo všetkých kategóriách nájdete na webovej stránke www.vrakuna.sk

X