Vážení občania, tí, ktorí si zveľaďujete trávnatý priestor pred svojimi rodinnými a bytovými jednotkami, zbystrite pozornosť. Prosíme Vás, aby ste takúto činnosť nahlásili na miestny úrad s informáciami kde a akým spôsobom sa staráte o takýto priestor a čo na ňom chcete osadiť – vybudovať. Dôležité je, aby mestská časť vedela, aké rastliny budú vysadené a predmety, ktoré budú umiestnené na danom pozemku. Pre príklad uvádzame, že nedávno boli na takomto mieste vysadené jedovaté rastliny, ktoré sú zakázané. Občianka tvrdila, že netušila o tom, že rastliny sú jedovaté. Ďalším dôležitým faktorom je, že občania, ktorí sadia kvety a stromy na daných miestach sú na to spôsobili a budú sa o zeleň v zmysle zákona starať.

V prípade, že sa jedná o priestor v správe mestskej časti nebudeme Vám v takejto činnosti brániť, ale musí byť riadne ohlásená a v súlade so zákonom. V opačnom prípade bude mestská časť donútená vystaviť poplatok za zaujatie verejného priestranstva. Ďakujeme za pochopenie.

 

X