Športový areál na Vážskej na dlhú dobru osirel. Areál bol zanedbaný, zarastený trávou, nikto tam nechodil. Teda deti nechodili, pre ktoré je ihrisko určené. Našou snahou je tento priestor opäť pripraviť na športové vyžitie pre deti a mládež z okolia.

Najprv sme sa pobili s burinou a vyrastenými kríkmi po celom areáli. Vďaka dotácii Úradu vlády, vrámci Programu podpory rozvoja športu na rok 2019 sa nám podarilo získať finančné zdroje na zabezpečenie herných prvkov. A dnes máme na ihrisku nádhernú preliezaciu zostavu, ľanovú pyramídu a strunové hojdačky pre najmenších. V najbližších dňoch osadíme futbalové bránky a basketbalový kôš.

Vytvorili sme ďalší priestor pre naše deti na trávenie voľného času. Veríme, že ihrisko na Vážskej bude využité a deti z okolia budú mať miesto, kde sa budú stretávať.

X