umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch :

Kontajnery budú umiestnené 24 hodín na nasledovných uliciach:

Dňa 19.3. utorok
Platanová ul.- Priehradná ul.
Arménska ul. – Podunajská ul.
Malodunajská ul.9,

Dňa 20.3. streda
Vŕbová
Jedľová
Jedľová ul.2 – roh

Dňa 21.3. štvrtok
Píniová 14
Brezová 5/A
Hradská ul.122 – Estónska parkovisko

Dňa 25.3. pondelok
Priehradná ul.- Hradská ul.
Šípová ul.
Železničná ul.5

Dňa 26.3. utorok
Rajčianska ul.8
Toplianska ul.2
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

Dňa 27.3. streda
Toryská ul.22 – Bodvianska ul.
Rajčianska ul.28-32
Toryská ul.21

Dňa 28.3. štvrtok
Hrušovská ul.- Marhuľová ul.
Stavbárska ul.38 pri trafostanici

Dňa 1.4. pondelok
Čiližská ul.2
Čiližská ul.26
Hradská ul.87 – roh Stavbárska ul.

Dňa 2.4. utorok
Kríková ul.7
Rajecká ul.2
Stavbárska ul.52 pri Talline

Dňa 3.4. streda
Anízová ul.
Podpriehradná ul.
Majerská za koľajnicami – záhrady

Dňa 4.4. štvrtok
Rajecká ul.16
Bučinová ul.16
Poľnohospodárska ul.22

Dňa 8.4. pondelok
Slatinská ul.20
Žitavská ul.2 z boku pri garážach
Vážska ul.za Žitavou

Dňa 9.4. utorok
Rebarborová ul.51
Železničná ul. parkovisko pri zberných surovinách
Priehradná ul. – Tymianová ul.

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad.

Kontajner slúži pre objemný odpad zo spoločných priestorov  obytných domov a zelený odpad. Jarné upratovanie zabezpečuje vysúťažená spoločnosť OLO,a.s.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, na internete a vo vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

X