Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Schusnixová, Chadabová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu:

Andrea Schusnixová, nar. 1973

Monika Chadabová, nar. 1992

celý dokument

X