Oznámenie o začatí konania – zmena územného rozhodnutia – Komunikácie na Ráztočnej ul.

X