Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Dornaiová, Rigóová, Rigó

X