Horúca linka pre zimnú údržbu chodníkov: +421 259 356 777, zima@bratislava.sk.
Linka je v prevádzke vždy pri zhoršených poveternostných podmienkach (ľad, sneh a pod.) v čase od 07:00 h do 19:00 h.

X