Miestna Knižnica bude počas vianočných sviatkov zatvorená

Miestna knižnica Vrakuňa bude počas vianočných sviatkov v čase od 27. – 31. decembra 2018

ZATVORENÁ

Knižnica bude opäť otvorená 2. januára 2019 v riadnych výpožičných hodinách.

X