Pozvánka za okrúhly stôl, venovaný kriminalite a bezpečnosti

POZVÁNKA

pozývam Vás na odborný okrúhly stôl, ktorý bude venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni,

dňa 12.09.2018 (streda) o 18.00 h

v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Príhovory hostí a oboznámenie sa s bezpečnostnou situáciou vo Vrakuni
  3. Diskusia
  4. Záver
X