Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2018 vo Vrakuni sú známe

Vrakunčania sa zapojili do hlasovania o využití 20 000 EUR z Občianskeho rozpočtu v štyroch základných kategóriách. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa prijala 3 347 platných hlasov. Tento počet je vysoko pozitívny, keďže v minulom roku bolo len 432 platných hlasov. Hlasovanie prebehlo cez online formulár na oficiálnej stránke mestskej časti alebo osobne v podateľni Miestneho úradu. Realizáciu projektov zabezpečí mestská časť postupne v mesiacoch od Júla do Septembra. Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom Vrakune spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. A sme radi, že občania Vrakune v takom vysokom počte sa zaujímajú o veci verejné.

Medzi víťazné projekty sa rozdelí celkovo 20 000 EUR. V každej kategórii sú dva víťazné návrhy s najväčším počtom hlasov. Realizovať sa teda bude 8 projektov – dva víťazné z každej kategórie. Aktuálne sa už zamestnanci mestskej časti zaoberajú víťaznými projektmi, ako aj časovým harmonogramom ich realizácie. O realizáciách jednotlivých projektov bude mestská časť Bratislava – Vrakuňa priebežne informovať.

Hlasovanie Občianskeho rozpočtu s krátkym popisom víťazných projektov:

 

SOCIÁLNE VECI

  1. Sociálna výdajňa – 471 hlasov

Pilotný projekt sociálnej výdajne pre sociálne slabších občanov. Projekt úspešne funguje v iných mestských častiach.

  1. Kurz IT zručností pre seniorov – 232 hlasov

V spolupráci s klubom seniorov Malý Dunaj pripravíme pre seniorov z mestskej časti Vrakuňa krúžok internetových zručností. Naučíme seniorov zvládať prácu s tabletmi, notebookmi a smatfónmi tak, aby im moderné technológie uľahčovali život.

 

KULTÚRA

  1. Letné kino, divadlo – 494 hlasov

Letné kino alebo divadlo na vybranom mieste počas leta.

  1. Vianočné osvetlenie ul. Dvojkrížna, ul. Kazanská- 122 hlasov

Rozšírenie Vianočného osvetlenia na ulice Dvojkrížná a Kazanská.

 

ŠPORT

  1. Letné cyklo-podujatia pre rodiny a mládež – 262 hlasov

Tak ako minulý rok, aj v lete 2018 chceme pre veľký záujem Vrakunčanov organizovať pravidelné cyklo-podujatia počas letných prázdnin. Pripravíme bohatý program súťaže a športové aktivity pre rodiny s deťmi a mládež vo Vrakuni. Cyklo-podujatia budeme kombinovať aj s inými športovými aktivitami tak, aby mali vrakunské deti čo najviac pekných zážitkov a odniesli si z prázdnin veľa zaujímavých zručností a radostných spomienok.

  1. Vrakunská jedenástka – 244 hlasov

Zorganizovanie spoločenskej akcie pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude ,,kopanie futbalových jedenástiek,, vo forme súťaže. Pôjde o jednodňovú akciu, kde sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  1. Toaleta v lesoparku – 297 hlasov

Vybudovanie plnohodnotnej toalety pre návštevníkov v lesoparku.

  1. Pravidelné upratovanie verejných priestranstiev za pomoci obyvateľov Vrakune – 245 hlasov

Zapojenie do upratovania žiakov, nezamestnaných, sociálne slabých (za mzdu) a dobrovoľníkov.

 

X