Okrúhly stôl venovaný problematike kriminality

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B,
v čase o 17,00 hod uskutočnilo ďalšie rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike kriminality vo Vrakuni.
Na rokovanie boli pozvaní:
obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Ministerstvo vnútra SR – Prezídium PZ, Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II, Detský fond SR (Mixklub a Mixáčik), OZ Odyseus, Mestská polícia, správcovská spoločnosť Spokojné bývanie s.r.o.

  

X