Okrúhly stôl venovaný a problematike mestskej hromadnej dopravy

#6858 vychádza z obratiska Cintorín Vrakuňa (© Max, web: imhd.sk)

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B,
v čase o 19,00 hod uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia mestskej hromadnej dopravy vo Vrakuni.
Na rokovanie boli pozvaní:
obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Dopravný podnik mesta Bratislavy.

  

X