Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má spolu približne 3 900 seniorov, z toho 1 780 mužov a 2 120 žien. Seniorom naša mestská časť venuje náležitú pozornosť. V rámci sociálnych služieb majú k dispozícii Denný stacionár na Čiernovodskej ulici, Denné centrum na Čiližskej ulici, Jedáleň pre dôchodcov na Toplianskej ulici a tiež opatrovateľskú službu domácom prostredí.

Mestská časť pravidelne organizuje:

  • jednodňové výlety každoročne v mesiaci júl (Skalica, Bojnice, Lednice a Valtice,  Smolenice, Komárno)
  • posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
  • posedenia jubilantov
  • Vianočná večera pre osamelých seniorov
  • pravidelné tanečné zábavy prvý štvrtok v mesiaci
  • pravidelné vzdelávacie podujatia v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava
  • pobytových a relaxačných výletov a zájazdy s finančným príspevkom mestskej časti v rámci Slovenska, Česka, Rakúska a Chorvátska.

V roku 2018 naši seniori si užili na pobytovom relaxačnom výlete v termíne 21.5. – 23.5.2018 v Sklenných Tepliciach, kde si dopriali za cenu skvelé ubytovanie, plnú penziu a dve procedúry denne.

X