Miestna knižnica Vrakuňa ponúka knihy zo súkromného knižničného fondu pána starostu

Miestna knižnica Vrakuňa ponúka svojim čitateľom z iniciatívy

pána starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca

 výber z jeho súkromného knižničného fondu, ktorý nám dočasne zapožičal.

X