Pre knižnicu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sa 8. január 2018 stal dňom jej novej etapy – dostala nové priestory, ktoré však museli prejsť stavebnou úpravou a na novo sa museli naplánovať všetky oddelenia – okrem oddelenia pre dospelých, mládež a čitárne pribudli do priestorov knižnice ďalšie oddelenia – internetová kaviarnička s piatimi počítačmi a detský kútik. Ako už naznačujú názvy, ide o oddychovú časť pre našich čitateľov – či už posedením pri internete alebo hraním sa detí v detskom kútiku. Ten je vymaľovaný detskými kresbičkami a má okrem kníh a hračiek aj viacero sedacích vakov (dva boli z pridelenej dotácie z Fondu na podporu umenia, ďalšie štyri bol sponzorský dar od podnikateľa). Internetová kaviarnička má kútik s kreslami a stolíkom a ako bonus sa tu zadarmo podáva káva a čaj. V detskom oddelení bola zakúpená časť regálov z pridelenej dotácie z FPU, takže detské oddelenie doslova „vonia“ novotou.

Otvorenie knižnice sa 22. marca 2018 konalo na dve etapy – v doobedňajších hodinách prišli druháčikovia vrakunských škôl na stretnutie so spisovateľom detských kníh Braňom Jobusom. Ten hýril nielen vtipom a zabávaním detí s odkazom na svoje knihy (ktoré sú aj vo fonde našej knižnice), ale aj veselými pesničkami. Deti na začiatku privítal pán starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc a vicestarosta PhDr. Stanislav Bruna, besedy sa zúčastnil aj poslanec Mgr. Pavol Prikryl.

Poobedňajšia akcia bola pokračovaním. Prišli významné osobnosti našej mestskej časti – pán starosta (ktorý knižnicu oficiálne otvoril), poslankyne a poslanci mestskej časti, členka kultúrnej komisie, riaditeľky vrakunských základných a materských škôl a veľmi si vážime aj milých hostí z knihovníckeho sveta – metodičku pre verejné knižnice a riaditeľky a zástupkyne verejných knižníc v Podunajských Biskupiciach a v Ružinove. Našim hosťom bola aj knihovníčka J. Feketeová, ktorá sa pred 25 rokmi zaslúžila o založenie našej Miestnej knižnice Vrakuňa. Pri takejto významnej udalosti sme zároveň ocenili aj víťazov súťaže o najaktívnejšieho čitateľa za minulý rok (B. Rischer, N. Borčinová, G. Potančok, E. Kroupová, J. Čerňanská, T. J. Potančok).

Od 23. marca je knižnica otvorená pre širokú verejnosť a dúfame, že svojimi novými priestormi a pravidelným nákupom nových titulov do fondu knižnice prispejeme k spokojnosti našich čitateľov.

A na záver – všetkým Vám, ktorí ste sa pričinili o znovuzrodenie modernej knižnice, sa chceme touto cestou poďakovať za vynaložené úsilie a nemalé finančné náklady. Veríme, že všetko „padne na úrodnú pôdu“ a zisk z tejto investície sa nám mnohonásobne vráti v spokojnosti našich čitateľov.

A. Stanová, marec 2018

X