Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ okrúhly stôl

Dňa 21.marca 2018 (utorok) o 17.00 h

v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“)
na Poľnohospodárskej ulici 27/B,

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni, informácia o riešení a postupe v jej likvidácii
3. Záver

 

X