Zvukový záznam

odborný okrúhly stôl venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni,

dňa 28.02.2018 (streda) o 17.00 h

v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B,

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Vyhodnotenie ochrany bezpečnosti pri „Pentagone“ a jeho okolí po prijatých opatreniach zo dňa 22.11.2017
  3. Diskusia v rámci projektu prevencie kriminality – Vrakuňa bez drog
  4. Záver

X