Občiansky rozpočet 2018
V tejto chvíli spúšťame prvú časť občianskeho rozpočtu – zbieranie podnetov. Vaše projekty môžete zaslať mailom na rozpocet@vrakuna.sk alebo cez facebook, prípadne ich osobne doručte do podateľne MÚ Vrakuňa, alebo ich odovzdajte na podujatiach organizovaných mestskou časťou; prípadne prostredníctvom občianskych združení, neformálnych združení a ostatných partnerov.

Uzávierka návrhov je 15.03. 2018.

Vo svojom návrhu prosím uveďte :
• Názov projektu (nápadu, návrhu)
• Kategória (oblasť) podpory (v rámci ktorej sa návrh predkladá)
• Stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
• Kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo)

Vaše návrhy posúdi finančná komisia a bude spustené hlasovanie o vybratých projektoch. Predpokladaný termín realizácie víťazných projektov je 1.7. – 30.9.2018.

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidla_obcianskeho_rozpoctu-Vrakuna_2018-01-09

thumbnail of Pravidla_obcianskeho_rozpoctu-Vrakuna_2018-01-09 (3)

X