Postup pri odstraňovaní vozidla podľa § 67 ods. 10 a 11 zákona o odpadoch.

Kritériom pre určenie skutočnosti, že vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce sa pre účely plnenia povinnosti odstrániť vozidlo podľa zákona o odpadoch rozumie:

 • vozidlo nemá platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu alebo
 • je opustené a odstavené na verejnom priestranstve, a zároveň
 • má poškodenú, skorodovanú karosériu alebo rozbité sklá alebo chýbajúce menšie časti vozidla (svetlomety, spätné zrkadlo, výfuk.. a pod.), spustené kolesá alebo sa v ňom a jeho bezprostrednom okolí nachádza odpad,
 • ak je vozidlo, ktoré ohrozuje životné prostredie umiestnené na verejnosti viditeľnom mieste, tak vždy narúša aj estetický vzhľad obce.

Postup:

Osoba (MsP, hlavné mesto, MČ), ktorá má informáciu o vozidle, ktoré ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce alebo sama zistila takéto vozidlo, postupuje nasledovne:

 1. Podľa vlastníckeho vzťahu k pozemku, na ktorom vozidlo poškodzuje životné prostredie bezodkladne zistenú informáciu o vozidle nahlási povinnej osobe podľa č. 43 ods. 5, písm. t) hlavnému mestu alebo čl. 44, ods. 3, písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy príslušnej mestskej časti na vyplnenom tlačive “Hlásenie o zistení vozidla”
 2. “Hlásenie o zistení vozidla” musí obsahovať:
 • jasné označenie možnosti, že vozidlo “Ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce ”,
 • fotodokumentáciu, preukazujúcu toto tvrdenie,
 • všetky zistiteľné údaje o vozidle, t.j. typ a farbu vozidla, evidenčné číslo, prípadne ak má viditeľné identifikačné číslo VIN, podrobnejší opis poškodenia
 1. Povinná osoba po overení skutkového stavu v zmysle schválených kritérií, nalepí na vozidlo vyplnené tlačivo “UPOZORNENIE a VÝZVA NA ODSTRÁNENIE VOZIDLA” čím vyzve vlastníka/držiteľa k vykonaniu nápravy t.j. k odstráneniu vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo  narušuje estetický vzhľad  obce, a to v lehote do 60 dní odo dňa nalepenia výzvy.  O nalepení výzvy urobí fotodokumentáciu.
 2. Ak je zistený vlastník a držiteľ vozidla, povinná osoba následne doručí zistenému vlastníkovi a držiteľovi vozidla list s upozornením, že mu bola na jeho vozidle nalepená výzva na jeho odstránenie s upozornením, v akom dátume mu 60-dňová lehota na vykonanie nápravy uplynie.
 3. Povinná osoba zabezpečí fotodokumentáciu vozidla po uplynutí 60- dňovej lehoty, ak vlastník/držiteľ nevykonal nápravu a vozidlo po výzve neodstránil.
 4. Povinná osoba zabezpečí u oprávnenej zmluvnej spoločnosti odstránenie predmetného vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce na určené parkovisko na náklady vlastníka/držiteľa vozidla.

 

Zoznam riešených vozidiel za ostatný čas:

MsP 10.05.2017bez ečvFordstriebornýStavbárskej ul. 38pri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzalo
MsP 07.09.2017bez ečvOpel VectrašedýStavbárskej 60-Tallinpri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzalo
MsP 16.08.2017bez ečvRenaultstrieborný Rajeckej 20pri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzalo
MsP 03.05.2017bez ečvFordsivá Žitavskej ul. 22/Avlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
web 12.02.2017/ MsP 16.03.2017bez ečvŠkoda Feliciačervenákrižovatke ulíc Stavbárska a Poľnohosp.vlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
web 22.4.2017bez ečvDaciašedáPoľnohospodárskej ul.vlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
mail 26.06.2017bez ečvFord EscorttmavomodrýHrušovskej ul.25vlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
MsP 28.02.2017/web 04.02.2017bez ečvOpel CombobielaČiernovodská ul.vlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
MsP 10.05.2017bez ečvDaewoošedéStavbárskej ul. 36mestská časť ho dala odtiahnuť
web 07.05.2017/ MsP 07.09.2017bez ečvMercedessivýStavbárskej ul.mestská časť ho dala odtiahnuť
MsP 05.04.2017 /07.09.2017bez ečvChryslerzelenýStavbárskej ul.38mestská časť ho dala odtiahnuť
MsP 10.05.2017bez ečvFordstriebornáStavbárska  ul.38pri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzalo
obhliadka 02/2017bez ečvSeat AlhambratmavozelenáŠíravská 7vlastník po obdržaní výzvy vozidlo odstránil
MsP 10.05.2017/ 12.07.2017bez ečvChevroletčiernyBebravská ul.22riešenie s KDI
mail 24.10.2017bez ečvFiat PuntozelenéČiernovodská ul.4-6riešenie- upozornenie a výzva na odstránenie vozidla
žiadosť 18.04.2017 SC 142BTŠkodaneurčenéČiernovodská 6postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
žiadosť 18.04.2017 BA 693KPŠkodaneurčenéČiernovodská 6postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
mail 09.08.2017 TR 189 AOSeatšedáBebravskej ul. 5postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
mail 09.08.2017BA 563FCDaewootmavomodráBebravskej ul. 5postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
web 14.06.20172 autá s ečvneurčenéneurčenéŽitavskápri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzali
web  25.06.2017Ba-671 KRRenault ScenicšedáRajeckápostúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 22.06.2017BA-632 DHAudisiváHnilecká 3postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 22.06.2017BA-310 ENVolswagen GolfčervenáHnilecká 3postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
web 03.04.2017auto s ečvDaewoočervenéSlnečnicovápri obhliadke sa na uvedenom mieste nenachádzalo
žiadosť 10.07.2017BA-412 KXŠkoda – Pick up LXbielaToplianska 2postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
žiadosť 10.07.2017BL 3820AneurčenéneurčenéToplianska 2postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
web 11.09.2017DS 131 EXNissantmavomodráPoľnohospodárska ul.postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
mail  9/2017CZ 6T5 0194Fiat Bravo SXneurčenéČiližská ul.10postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA-182HAŠkoda FeliciačervenáStavbárska 38postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA-329DVŠkoda FeliciamodráStavbárska 60postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA 094GADaewoo TicobieleStavbárska 60postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BL 051EIBMWsivéStavbárska 42postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA-991KIHyundaimodrýStavbárska 48postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA 141 IMDaewoo TicomodréStavbárska 38postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA 282 FJDaewoo LaganzamodréStavbárska 38postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
MsP 07.09.2017BA 456 ODSeatčervenýStavbárska 38postúpené na okresný úrad, aby vyzval majiteľov na obnovenie si ETK a EK kontrol
žiadosť 16.10.2017BA-200KJHyundaistriebornýLidl Podunajské Biskupicepostúpené miestne príslušnému správnemu orgánu na vybavenie
X