Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

Každý kandidujúci subjekt, môže počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií len spôsobom určeným týmto nariadením na len na plochách umiestnených na týchto verejných priestranstvách:
• Poľnohospodárska-Rajecká
• Hrušovská-Marhuľová
• Priehradná – Brezová
• Bebravská (pri zdravotnom stredisku)
• Hradská
• Ráztočná ul.
• Kazanská-Toryská

V týchto lokalitách sú umiestnené nové oznamovacie tabule , ktoré mestská časť zabezpečila.

 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií sú aj ostatné plagátové plochy v mestskej časti na základe vzájomnej dohody kandidujúcich subjektov s ich prevádzkovateľom.

Vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iné miesta na verejných priestranstvách v mestskej časti je porušením tohto nariadenia. Porušením tohto nariadenia je vylepovať volebné 2 plagáty a iné nosiče informácií na brány domov, steny budov a iné zariadenia, ktoré sú majetkom alebo v správe mestskej časti a iných právnických osôb, fyzických osôb a to aj v takom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov a iných nosičov informácií alebo iných písomných oznamov.

 

Kandidátne listiny

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/09/volby-VUC-2017-zoznam-kandidatov-na-predsedu.pdf

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2017/09/volby-VUC-2017-zoznam-kandidatov-na-poslancov.pdf

X