Monitoring činnosti vrtov

Dnes Ministerstvo životného prostredia spolu so zástupcami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zmonitorovali činnosť na vrtoch, ktorými získavajú vzorky podzemnej vody z okolia skládky vo Vrakuni. Výsledky testov následne zasielajú samospráve a obyvateľom dotknutej oblasti. V záujme zvýšenia informovanosti občanov rezort životného prostredia zriadil webovú sekciu www.minzp.sk/vrakuna, kde nájdete všetky fakty potrebné pre vytvorenie objektívneho obrazu o skutočnostiach v súvislosti so skládkou.

X