Oznámenie o vybavení petície – Petícia občanov vnútrobloku Bebravská-Slatinská-Dvojkrížna

X