Týždeň Slovenských knižníc

18. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc

 

umožní všetkým zábudlivým čitateľom vyrovnať svoje podlžnosti voči Miestnej knižnici Vrakuňa v termíne

13. marca 2017  –  17. marca 2017

V tomto čase bude generálne odpustenie  poplatkov za upomienky

 

Využite túto príležitosť na vrátenie dávno zabudnutých kníh z nášho fondu!

 

 

Miestna knižnica Vrakuňa
Toplianska č. 5
Bratislava

X