Pozvánka na verejné prerokovanie Návrhu organizácie dopravy

Vážení občania,

pozývam Vás dňa 23.11.2016 o 17.00 hod. do spoločenskej sály na Poľnohospodárskej ulici 27/B na verejné prerokovanie Návrhu organizácie dopravy v MČ Bratislava-Vrakuňa, zóna Hradská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Návrh organizácie dopravy
Mapka s návrhom parkovacích miest
Mapka zmien organizácie dopravy
Mapka šírky ulíc

X