Z dôvodu sťahovania fondu do náhradných priestorov bude knižnica
1. júla 2016 – 30. septembra 2016

Z A T V O R E N Á

Predpokladaný termín znovuotvorenia knižnice 1. október 2016.
Za pochopenie ďakujú a krásne letné dni Vám želajú Vaše knihovníčky z Miestnej knižnice Bratislava – Vrakuňa.

Knižnica bude presťahovaná do objektu

SPOKOJNÉHO BÝVANIA,

TOPLIANSKA 5, VCHOD Z DVORA

Vstúpiť do objektu cez označenú bránu a ísť chodníčkom popri dome na dvor.

X