Oznámenia o zrušení trvalého pobytu – V. Barninec, V. Dancso a I. Dancsová

X