Jarné upratovanie rok 2016
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 4 VZN č. 1/2015 MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch :

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach po dobu 24 hodín:

Dňa 29.03.2016 – 30.03.2016

Malodunajská ul.9, Platanová ul. -Priehradná, Arménska ul.- Podunajská ul.

 Dňa 30.03.2016 – 31.03.2016

Železničná ul.5, Priehradná ul. – Hradská ul., Šípová ul.

Dňa 04.04.2016 – 05.04.2016

Priehradná ul. – Tymianová ul., Rebarborová ul.51, Železničná ul. parkovisko

pri zberných surovinách

 Dňa 05.04.2016 – 06.04.2016

Hradská ul.122 – Estónska parkovisko, Píniová ul. 14, Brezová 5/A

 Dňa 06.04.2016 – 07.04.2016

Hrušovská ul.- Marhuľová ul.,

Dňa 11.04.2016 – 12.04.2016

Majerská za koľajnicami – záhrady, Anízová ul. – Podpriehradná ul.

Stavbárska ul.38 pri trafostanici

Dňa 12.04.2016 – 13.04.2016

Hradská 87 – roh Stavbárska ul. , Čiližská ul.2, Čiližská ul.26

 Dňa 13.04.2016 – 14.04.2016

Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul.20. Žitavská ul.2 z boku pri garážach

Dňa 18.04.2016 – 19.04.2016

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri šport. ihrisku, Rajčianska ul.8, Toplianska ul.2

Dňa 19.04.2016 – 20.04.2016

Toryská ul.21, Toryská ul.22 – Bodvianska ul., Rajčianska ul. 28 – 32

Dňa 20.04.2016 – 21.04.2016

Stavbárska 52 pri Talline, Kríková ul.7, Rajecká ul.2

Dňa 25.04.2016 – 26.04.2016

Poľnohospodárska ul.22, Rajecká ul.16, Bučinová ul.16

Dňa 26.04.2016 – 27.04.2016

Jedľová ul.2- roh Jedľová – Vrbová

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad, konáre dávať vedľa kontajnera.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, na internete a vo Vrakúnskych novinách. Info: Ing. Pačesová – VPS – 0948 972 900

 

X