Petícia za riešenie dopravného kolapsu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Zúčastnite sa našej ONLINE PETÍCIE

Petícia za riešenie dopravného kolapsu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Tranzitná a vnútromestská doprava a s tým súvisiace dopravné zápchy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa významným spôsobom predlžujú čas dopravy obyvateľov z Vrakune a okolitých obcí do iných častí Bratislavy. Kolabujúca dopravy tiež nepriaznivo pôsobí na životné prostredie a znižuje kvalitu života obyvateľov. Preto my, dole podpísaní, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o nasledovné riešenia v oblasti dopravy v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

  1. čo o najrýchlejšiu prípravu a následnú výstavbu preložky cesty II/572 v úseku Pharos – Ráztočná ulica v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tak, aby vytvorila vnútromestský obchvat s napojením na plánovaný diaľničný obchvat D4 a odklonila tranzitnú dopravu mimo zastavané územie,
  2. urýchlenie projektovej prípravy a následnú výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa a Ružinov spolu s vybudovaním záchytných parkovísk pri železničnej stanici Podunajské Biskupice a v blízkosti plánovaného železničného terminálu Ružinov.

Predseda petičného výboru:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Kosodrevinová 33, 821 07 Bratislava Osoba poverená zastupovaním v styku s orgánom štátnej správy a verejnosťou

Členovia petičného výboru:
Ing. Ladislav Kugler, Ráztočná 22/A, 821 07 Bratislava Ing. Tomáš Galo, Brezová 8, 821 07 Bratislava Ing. Michal Hrapko, Brezová 3, 821 07 Bratislava Renáta Krajčovičové, Toryská 2, 821 07 Bratislava

Vyplnené hárky zasielajte na adresu: Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 82107 Bratislava

Stiahnuť petičný hárok

 

X