Harmonogram dezinfekcie a čistenia 1 100 l zberných nádob

Harmonogram dezinfekcie a čistenia 1 100 l zberných nádob v bytových domoch  uvedených mestských častí v roku 2015

p.č. Mestská časť Plán  – týždne   2015
1 Lamač 11
2 Devín 11.
3 Devínska Nová Ves 12.
4 Dúbravka 12.-15.
5 Karlová Ves 15.-18.
6 Ružinov 18.-29.
7 Vrakuňa 29.-31.
8 Podunajské Biskupice 31.-32.
9 Nové mesto 32.-38.
10 Rača 38.-40.
11 Vajnory 40.-41.
12 Petržalka 41.-49.
13 Jarovce 2016
14 Rusovce 2016
15 Čunovo 2016
16 Záhorská Bystrica 2016

 

X