Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o.,
so sídlom Záporožská 5, 851 01 Bratislava

  v súčinnosti s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa

na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 611/2014 zo dňa 04. 02. 2014

pozýva obyvateľov na  verejnú prezentáciu

zámeru plánovanej výstavby nájomných bytov  na Žitavskej ul. č. 3, Bratislava na parcelách č. 3605/1 a 3605/2, katastrálne územie Vrakuňa.  
 
Verejná prezentácia  sa uskutoční  dňa  12.3.2014  o 18.00  hod.  v priestoroch Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1, Bratislava /jedáleň/
 

X